Certified

ISO 9001:2008

Number #1

Supplier in East Europe

Leading Provider

Of Forging Solutions

Certified

ISO 9001:2008

Number #1

Supplier in East Europe

Leading Provider

Of Forging Solutions

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Pentru noi, protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă astfel că ne preocupăm constant ca vizitatorii noștri să fie informați complet asupra datelor pe care le prelucrăm, modul în care le folosim, scopul pentru care le solicităm precum și drepturile persoanelor vizate în acest context.

Prin date personale desemnăm orice dată despre o persoană fizică care poate duce direct sau indirect la identificarea persoanei respective incluzând aici numele, prenumele, orice numar de identificare/localizare etc. Forja Rotec nu va folosi date cu caracter personal fără acordul persoanei vizate și va solicita de fiecare dată când va fi necesar conform legislației aplicabile acordul privind prelucrarea. În acest sens Forja Rotec se preocupă constant de asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru ca preluarea oricărui consimțământ cu privire la prelucrarea datelor personale să se facă în deplină cunoștință de cauză.

CUM FOLOSIM DATELE

Adresele  de  email

Dacă ne-ați furnizat adrese de poștă electronică vom folosi aceste adrese pentru furnizarea/solicitarea informațiilor despre comenzile dumneavoastră.

Numele si Prenumele

Aceste date le vom folosi pentru întocmirea contractelor.

Browser/IP/Dispozitiv

Forja Rotec nu solicită acest tip de date, nu le stochează/colectează.

Numărul de telefon

Vom utiliza aceste date pentru a vă contacta rapid în legătură cu orice situație apărută în legătură cu comenzile dumneavoastră/contractele încheiate.

Numele societății/persoanei juridice

Vom utiliza datele societății/persoanei juridice pentru care lucrați sau pe care o reprezentați doar pentru încheierea contractelor

Date de facturare

Vom solicita date privind angajații clienților nostri strict în scopul încheierii și desfășurării contractelor. Astfel putem solicita datele de identificare ale reprezentanților legali ai societăților cu care contractăm sau ale persoanelor împuternicite.

Funcția/Profesia dumneavoastră

Vom folosi aceste date pentru personalizarea email-urilor, a corespondenței sau în documentele pe care le întocmim.

Vă asigurăm ca depunem eforturi constante astfel ca datele cu caracter personal pe care ni le furnizați să fie prelucrate în condiții de maximă siguranță, cu respectarea cerințelor legale aplicabile. Ne dorim să subliniem faptul că furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie – furnizarea se face în baza consimțământului liber exprimat. Refuzul sau retragerea consimțământului se poate face în orice moment fără nicio consecință negativă.

PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Forja Rotec nu vinde date cu caracter personal către terți pentru niciun motiv și în nicio circumstanță. În urma solicitării consimțământului și doar în urma obținerii acordului persoanei vizate, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite către furnizori/prestatori de servicii – antreprenori – cu care colaborăm în baza contractelor încheiate. Ne asigurăm întotdeauna asupra persoanei cu care contractăm în ceea ce privește politica de confidențialitate.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

  • Dreptul de retragere al consimțământului: în orice moment, vă puteți retrage consimțământul dumneavoastră;
  • Dreptul la rectificare: în orice moment puteți solicita rectificarea datelor cu caracter personal
  • Dreptul de restricție: dacă dumneavoastră contestați corectitudinea datelor sau vă opuneți prelucrării;
  • Dreptul de acces: în orice moment puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal prelucrate;
  • Dreptul la portabilitate: la cerere vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dumneavoastră sau să fie necesară pentru executarea unui contract.
  • Dreptul la ștergere a datelor: puteți obține ștergerea datelor cu caracter personal dacă datele colectate nu mai sunt necesare cu scopurile în care au fost colectate, dacă refuzați prelucrarea datelor, dacă prelucrarea a fost ilegală. Cu toate acestea FORJA ROTEC S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal în urmatoarele situații:
    • Pentru îndeplinirea unei obligații legale care necesită prelucrarea;
   • Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea existenței unui drept;
 • Dreptul de a depune plângere: În cazul unei pretinse încălcări, puteți depune plângere la autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal.

CUM NE PUTEȚI CONTACTA

În cazul în care aveți orice întrebări privind datele cu caracter personal puteți să vă adresați în scris responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal prin email la adresa: data.protection@forjarotec.ro

În vederea acordării acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugăm sa ne transmiteti urmatorul formular semnat pe email.

Formular consimtamant

Nota de informare privind datele cu caracter personal

Top
Translate »
error: Content is protected!!